Die stil middelpunt

Ina Rousseau

Human & Rousseau
Onderstaande is 'n uittreksel van 'n resensie deur Charl-Pierre Naudť in Insig

Die stil middelpunt is 'n keur uit al die bundels van Ina Rousseau, met 'n welkome gerf nuwes by. Rousseau is seker een van die leesbaarste van alle Afrikaanse digters en dalk die klankrykste wat Afrikaans opgelewer het - en na vyftig jaar nog in die ambag. 0m haar te lees is soos om in 'n koel nis stilte op te gaan - sy skryf ingetoŽ en peinsend, tog glim die humor altyd onder die erns.

Die digter van die tuin, noem Daniel Hugo haar in sy voorwoord. Dit sÍ baie: Ina Rousseau bekyk die wereld vanuit 'n stil strook iewers tussen wildernis en stormagtige verganklikheid, en die oŽnskyniik veilige vesting van die huishouding. OŽnskyniik: want die wildernis blyk telkens die domein te wees van nuwe geboorte, en juŪs in die huis kruip die sterflikheid, in die stofdeeltjies en in die bloed...

Van haar bekendste verse is hier opgeneem.

Die_stil_middelpunt-1071 1.0.4