Pieternella van die Kaap

Dalene Matthee

Tafelberg 2000
Die aangryplike van die roman is die sensitiewe wyse waarop nuwe historiese werklikhede met die eg menslike bestaanstryd verweef word ... trouens, dit is die storie van Suid-Afrika van toe en van nou.
Franklin Sonn, by bekendstelling

Hierdie lywige roman is 'n bonusboek . .. Jy kry in die fynste sensuele besonderhedc 'n helder indruk van hoe elke sektor in die samelewing ... in die sosiale prentkie van die tyd gepas word, en Matthee sit dit in fyn porselein voor as 'n smulmaaltyd ...
Barrie Hough.. Rapport


Die skrywer se vermoŽ om karakrers te skep met wie lesers kan identifiseer. en 'n verhaal waarin onsekerheid oor hul lotgevalle die leser kan laat naels byt, maak dit 'n roman wat by 'n baie wye groep lesers aanklank sal vind.
Willem Burger. Kalahari.net

Matthee slaag daarin om hierdie historiese vertelling as roman menslik oortuigend en nuut te laat klink ... Die verhaal span 'n boog: die gedwonge vaart na die ban-eiland en dan weer die gedwonge vaart terug na die Kaap ...
Henriette Grovť, Boeke-Beeld

Pieternella van die Kaap is die merkwaardige verhaal van twee vroue wat in twee wÍrelde leef.

Eva-Krotoa, van die Goringhaicona-stam, word in die tyd van die VOC-bewind aan die Kaap in Hollandse sosiale kringe opgeneem. Maar telkens as daar vleis-nood is, moet sy weer haar velklere aantrek om by haar mense te gaan vee ruil. Drank kry toenemend 'n houvas op haar en sy gaan agteruit, word as "onkruid" na Robbeneiland verban.

Pieternella van Meerhoff is Eva se dogter by 'n Deense sjirurgyn. Na haar ma se vroeŽ dood moet sy die Kaap verlaat. Sy trotseer 'n uitputtende seereis om as voogkind 'n nuwe lewe te begin op Mauritius - die strafeiland met sy orkane, droogtes en ander ontberinge. 'n Jeugdige huwelik word haar redding.

Oor tyd en afstand heen bly Pieternella bewus van haar verbintenis met Eva. Veral wanneer 'n binnestorm in haar opsteek omdat sy wit en bruin in een lyf is. Hoe sal haar kinders lyk? Is sy werklik 'n halfslagmens, soos sy al hooghartig genoem is?

Maar in 'n bestel waar "hemel en hel in een doek toe-geknoop" is, kom sy daartoe om volwaardig haar plek in te neem. En die soel Maria blyk die onweerstaanbaarste van haar vier dogters te wees - Eva se ewebeeld.

Dalene Matthee laat die vroeŽ geskiedenis van die Kaap en van die baneilande Robbeneiland en Mauritius uit oujoernale, dagboeke en geskiedenisboeke opstaan en leef. Eva, 'n miskende figuur in die geskiedenis, kom nou in hierdie deeglik nagevorste roman tot haar reg - deur die oŽ van haar skrander en gevoelige dogter, Pieternella.

Pieternella_van_die_Kaap-1860 1.0.4