vuurklip

Nuut! 23 Desember 2014
   Co Woudsma
   Tsead Bruinja
   Herman de Coninck
   Jan Hanlo
   Ankie Peypers
   Annie M.G. Schmidt
   Jan Wolkers

Terug na vuurklip

Vuurklip Google
Dood

De vogels, executeurs-testementair
van de verzen die ik heb geschreven,
komen als het herfst wordt naar mij toe,
denkend dat het einde van mijn leven
samenvalt met het beginnend sterven
in de bomen rond hun vogelnesten,
met de onrust in hun vogelbloed.

Zij vliegen snel om nog op tijd te zijn
voor het bladerritselend verwaaien van mijn leven
en vragen mij:
dood-zijn is dat
zoals een telefoondraad is,
tussen twee palen strakgespannen,
omgeven door de ijle lucht
en roerloos zijn, een heel klein zwart,
dat niet kan zingen en geen antwoord geven?

Ankie Peypers (1928-2008)
uit: Letters van een naam (1985)

 Ek verwelkom kommentaar - skryf hierheen:

Ankie Peypers-6043 1.0.4        Joop Dullaart 2002       v1.1.3      

Host: JCW